Alle publicaties – patronen in tijdschriften, kleine boekjes of haakboxen – zijn hieronder terug te vinden.

All publications – patterns in magazines, booklets or crochet boxes – can be found below.